Resterkocken 2022

Sysav har i uppdrag att minska avfallet, och i kampanjen Resterkocken fokuserar vi på att minska matsvinnet genom att utbilda unga i hur mat som riskerar att slängas kan tas tillvara.

Vi utvecklar årligen konceptet Resterkocken för Sysav och de 25 deltagande kommunerna i södra Sverige. Kampanjen går ut i samtliga grundskolor och riktar sig till elever i årskurs F-9.

Sysav logga

I uppdraget ingick:

  • Grafisk profil och logotyp
  • Strategi och produktion för influencer marketing, ambassadörer och content marketing (inkl texter)
  • Kreation och produktion för SoMe (TikTok, Meta, YouTube) samt banners och annonser
  • Köpt marknadsföring och medieinköp
  • Trycksaker för utställningar, mässor och museum
  • UX/UI-design

Fler projekt

Logga