Hero Sysavwebb Mobil
Nyutveckling av webbplats

Blinka Blå fick i uppdrag att ta fram en helt ny webbplats åt Sysav. Uppdraget innebar att välja en säker plattform och arkitektur med begränsade personuppgifter och hög säkerhet enligt PUL, GDPR och NIS2 – och att ta fram en UX-design med hög tillgänglighet för alla olika funktionsvariationer och behov. Deras nya grafiska profil skulle dessutom implementeras i designen.

Sysav har en webbplats för flera målgrupper: privatpersoner i 14 ägarkommuner, företag, kommuner, skolor och pedagoger samt privata hushåll med sophämtning i tre kommuner. 
Samtliga målgrupper har sina specifika funktions- och informationsbehov. 

Designprocessen

  • Steg ett startade med en inventering av all information som Sysav kommunicerade digitalt tillsammans med en målgruppsanalys och revidering av  informationsstrukturen.   
  • Steg två innebar att identifiera alla use case och user stories som vi skulle designa UX för. Blinka faciliterade dessa workshops med kund. 
  • Steg tre var att presentera wireframes baserat på en hierakisk informationsmodell med vilka datakällor som skulle föda vilka ytor med information – och säkerställa att dessa svarade mot våra use case och user stories. Detta arbete gjordes som en klickbar prototyp i Figma som samtliga stakeholders i projektet kunde kommentera i. 
  • Steg fyra hanterade uppsättnings av det tillgängliga designsystemet. 
  • Steg fem innebar att visualisera informationen och designen för samtliga sidmallar, även detta steg presenterades i Figma som klickbar prototyp. 

 

 

Sysav logga

I uppdraget ingick:

  • UX-design
  • Tillgänglighet
  • Umbraco CMS
Sysav Landning Ikoner Knappar Färgpalett

Fler projekt