KRETSLOPPSPLANEN 2021-2030

"Från avfall till resurs" är det övergripande namnet på den kretsloppsplan som antagits av tio kommuner i Skåne och tagits fram i samarbete med Sysav.

Blinka fick i uppdrag att tillgängliggöra allt innehåll på webbplatsen och även ta fram animerade informationsfilmer för lanseringen och spridning i kommunernas digitala kanaler. 

Kretsloppsplanen är en levande webbplats där uppföljningen av målen och resultat kommer att publiceras löpande.

Sysav logga

I uppdraget ingick:

  • Ny responsiv webbplats Umbraco CMS
  • Anpassning enligt tillgänglighetsdirektiven
  • SEO, GTM och Google Datastudio
  • Idé, manus och design samt animering av film

PROJEKTLÄNKAR

www.kretsloppsplanen.se - webbplats

SAMARBETSPARTNERS

Bloody Honey - Animation
Ljudateljén - VO

Fler projekt

Logga