Case Img Medcap Min
Årsredovisning 2022

På uppdrag av börsnoterade life science-bolaget Medcap har vi skapat layoutmall och design för Medcaps årsredovisning 2022.

Se årsredovisningen här.

I uppdraget ingick:

  • Texthantering i Ctrl-Print
  • Mallar i Adobe InDesign
  • Foto och retusch
Medcap Arsred 2022 1
Medcap Arsred 2022 2
Medcap Arsred 2022 3
Medcap Arsred 2022 4