Gör det inte svårare än vad det är – Escape bin & nudging 2023

Blinka har lång erfarenhet av att arbeta med strategiska kampanjer som främjar hållbar beteendeförändring. Därför fick vi i uppdrag att ta fram ett koncept för en hållbarhetskampanj åt Avfall Sverige, Göteborgsregionen och Biogas Syd.

Konceptet skulle nå ut till en bred målgrupp av hushåll och påverka mängden utsorterat matavfall positivt, samt sprida kunskap om matavfallsinsamling. Konceptet togs ut i flera kanaloberoende enheter som alla kunde samverka för att öka matavfallsinsamlingen.

I uppdraget ingick:

  • Nudging
  • Gamification

Beskrivning

Under 2019 samlades endast 33 % av allt matavfall in, detta skulle öka under 2022 till 75 % för att 2023 bli obligatoriskt för kommunerna. Med utgångspunkt i Biogas Syds gedigna informationspaket KOMKOM 2 om matavfall, produktion av biogas och biogödsel paketerade vi informationen till engagerande och motiverande kommunikation.

Strategi

I alla kampanjer som ska påverka ett invant beteende långsiktigt måste budskapet paketeras i såväl engagerande kommunikation som enheter med bevisad effekt. Vi pratar förstås om nudging och gamification.

Strategin är alltid, i alla våra kampanjer, att paketera informationen på ett sätt som lär ut, ger personlig vinning, berör och bekräftar. Ofta genom humor.

Escape bin

Escape bin är ett event som bygger på Escape room-idén om att lösa gåtor för att låsa upp nästa steg. Gåtorna i vår version bygger på statistik och information om matavfallsinsamling och svaren bildar koder till hänglås på matavfallskärlet.

Syftet med eventet är att sprida kunskap på ett lekfullt sätt och att motivera till att sortera ut sitt matavfall.

Eventet består av affischer eller rollups med tre stycken kluriga gåtor samt ett låst matavfallskärl fullt med goodiebags.

När besökaren lyckats lösa koderna kan kärlet låsas upp och besökaren får en goodiebag (matavfallspåse) med en vaskskrapa och fröpåse i.

 

”En väldigt kul grej med Escape bin var att det lockade en för oss oväntad målgrupp, nämligen unga killar i åldern 15-25 år!”

- Josefin Lindh, kommunikatör Lunds kommun

Klarar du av att knäcka koden?

Kod 1: Hur många bananskal som krävs för att köra 4 km med biogasdriven buss. Här förmedlade vi kunskap om hur matavfall kan ersätta fossilt bränsle i biogasdrivna fordon. Presentation i form av sudoku.

Kod 2: Hur mycket matavfall som måste samlas in för att producera tillräckligt mycket biogödsel för att odla havre till gröt. Här ingick också kunskap om hur mycket matavfall vi slänger varje år.

Kod 3: Illustrationerna på matavfallspåsen bildar en ekvation som ger rätt kod. Vi kan också lista ut koden genom ledtråden under – positionerna för kväve och fosfor i det periodiska systemet. Kväve och fosfor är det som återförs till jorden genom biogödsel från matavfall.

Alla som lyckas låsa upp matavfallskärlets hänglås med koderna får en goodiebag som gör matavfallsinsamlingen ännu enklare.

NUDGING I SOPRUMMET

Aktiviteten består av kampanjbudskapet på väggen ovanför kärlen:

  1. Matavfall i påsen
  2. Påsen i kärlet
  3. Klart! Svårare än så är det inte
  • På väggen sitter också en förstorad matavfallspåse med tydliga instruktioner för vad som är matavfall.
  • På golvet sitter transparenta dekaler med matavfall på, som en stig fram till kärlen.
  • På kärlen sitter stickers med motiverande budskap.

Syftet är att påminna om enkelheten och leka fram motivationen att slänga sitt matavfall i rätt kärl.

Film & bioreklam
De tre filmerna kördes som bioreklam i deltagande kommuner med SF bio. Filmerna går också nu på Skånetrafikens skärmar.
Kampanjsida
https://www.gordetintesvarare.se/
SoMe-poster
Filmer och bilder samt humoristiska stories som väcker nyfikenhet.
Event
Escape bin, Fastighetsträffar
Nudging
I miljöhuset/soprummet
Tryckt material
Vykort, utomhusreklam, broschyrer m.m

Fler projekt

Logga