Integritets­policy

Vi på Blinka Blå värdesätter och respekterar din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information som vi får från dig genom vår webbplats eller andra kommunikationskanaler.

Insamling av information:
Vi kan samla in personlig information från dig när du kontaktar oss via e-post eller andra kanaler. Denna information kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du frivilligt tillhandahåller oss.

Användning av information:
Vi använder den information vi samlar in för att kommunicera med dig, skicka relevant information och uppdateringar samt för att uppfylla eventuella kontrakt eller åtaganden vi har gentemot dig.

Delning av information:
Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt dela din personliga information med tredje part utan ditt medgivande, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet.

Säkerhet:
Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förändring. Vi använder säkra tekniker och processer för att skydda din information.

Dina rättigheter:
Du har rätt att begära åtkomst till och korrigering av den personliga information vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi tar bort din information från våra register, förutsatt att det inte finns några lagliga skäl för oss att behålla den. Om du har några frågor om vår användning av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Ändringar i integritetspolicyn:
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna sida för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringar har gjorts i policyn, samtycker du till de uppdaterade villkoren.

Kontakta oss:
Om du har frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy eller vår behandling av din personliga information, vänligen kontakta oss via e-post. 

Blinka Blå
Stortorget 29
211 34 Malmö
halla@blinkabla.se

Senast uppdaterad: 2024-03-08